Истребители Яковлева

Истребитель Як-3

Истрелитель Як-7

История авиации

Книги по авиации

Литература по авиации

Истребитель Як-15

Истребитель Як-25